jenga 4027763 640

Leren door kennis te stapelen

2 minuten lezen

Leren is een Jenga toren

Wanneer je iets nieuws gaat leren op school, dan heb je vast wel eens gemerkt dat de leraar eerst dingen herhaalt die je al eens gehad hebt. In veel schoolboeken heet dat “voorkennis ophalen”. Om het nieuwe te snappen is het belangrijk dat je het oude nog weet. Je kunt je voorstellen dat je eerst moet kunnen optellen voordat je kunt leren aftrekken. Of dat je eerst de tafelsommen moet kennen voordat je kunt leren delen.

Leren door kennis te stapelen

Zo werkt dat met veel vakken op school. De kennis die je al hebt is nodig om nieuwe dingen goed te kunnen leren. Je kunt dat ook “kennis stapelen” noemen. In de loop van je leven bouw je een enorme stapel van kennis op. Ieder laagje kennis is nodig om weer op te kunnen verder bouwen. Je wilt dus het liefst zo min mogelijk laagjes missen.

Leren door kennis te stapelen

Daarom is het verstandig om niet te veel onvoldoendes te halen. Wanneer je een onvoldoende hebt gehaald, kun je zeggen dat er een laagje kennis niet voldoende is ontwikkeld. Als dat een enkele keer gebeurt, is dat nog niet zo erg, omdat de leraar er voor zorgt dat die kennis op verschillende momenten terugkomt. Er ontstaat dan steeds weer een stevige basis voor je kennistoren. Je kunt je echter voorstellen dat als je heel veel onvoldoendes haalt, je teveel laagjes mist voor een stevige kennistoren. Je gaat dus leren door kennis te stapelen.

Vergelijk het met een Jengatoren. Je kunt niet te veel laagjes missen om een stevige toren te houden.

Het stapelen van al die stukjes kennis werkt het best wanneer de leraar je steeds laat ontdekken wat de verbanden tussen al die stukjes kennis zijn. Dus hoe alles met elkaar samenhangt. De losse kennisbrokjes krijgen dan veel meer betekenis en het wordt gelijk ook veel leuker. Je raakt veel gemotiveerder wanneer er regelmatig een kwartje valt.

Martijn de Winter handtekening.jpg

Moet je leren? Ga dan sporten!

Je mag hier niets kopiëren. Jammer he?