girl 3718523 1280

Maak een spiekbriefje

1 minuut lezen

Moet je binnenkort een toets maken? Maak dan een spiekbriefje!

Maak een spiekbriefje

Neem een stuk papier en schrijf alle dingen op waarvan jij denkt dat ze gevraagd worden op de toets. Doe het kort en bondig en zorg ervoor dat je alleen de hoofdzaken opschrijft.
Wanneer het spiekbriefje klaar is, lees je het nog eens kritisch door. Staat alles erop? Of ben je nog wat vergeten? Lees desnoods de leerstof nog een keertje door om te zien of je echte alle hoofdzaken hebt. Staan ook de belangrijke kernwoorden erop?

Lees het briefje nog een paar keer door voordat je de toets gaat maken. In de bus naar school, tijdens de pauze, etc.

Maak een spiekbriefje

Dit spiekbriefje gaat je goed van pas komen bij de toets, maar je mag het van de leraar waarschijnlijk niet gebruiken. Laat het dan ook in je tas zitten tijdens de toets. Het spiekbriefje gaat je op afstand helpen.

Wordt er op de toets iets gevraagd wat op je spiekbriefje staat? Denk dan aan je briefje. Kun je je inbeelden waar het op je briefje staat? Kun je je ook nog herinneren wat er staat? De kans is groot van wel. Je hebt het per slot van rekening met aandacht gemaakt en ook nog een paar keer gelezen. Dat zit ergens in je geheugen. Het denken aan het briefje leidt je gedachten naar het paadje in je langetermijngeheugen.

Meer lezen:
https://www.sevendays.nl/school/spiekbriefje-elijah-17-mocht-het-van-zijn-docent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiekbriefje 
Je mag hier niets kopiëren. Jammer he?