schrijven

Schrijf alles wat je al weet op

1 minuut lezen

Wanneer je goed geleerd hebt en je hebt het idee dat je al een hoop uit je hoofd weet, doe dan het volgende om alles wat je geleerd hebt nog beter op te slaan in je hersens.

Schrijf alles wat je al weet op

Leg je boeken aan de kant en neem een leeg vel papier. Schrijf nu alles op dat je al weet. Sommige dingen heb je al goed in je hoofd zitten, dus die kun je direct opschrijven. Dan komt er een moment dat je weet dat er nog meer is, maar dat je er niet zo snel bij kunt. Ga nu op zoek in je hoofd waar die kennis zit die je tijdens het leren hebt opgeslagen. Het zit ergens, je kunt er alleen niet zo snel bij.

Ga met je ogen op zoek naar de kennis in je hoofd.

Alles wat je je herinnert schrijf je op. Kun je niets meer bedenken? Lees dan door wat je al hebt opgeschreven. Dat kan je helpen nog meer uit je geheugen op te vissen.

Door op zoek te gaan in je geheugen en op te schrijven wat je al weet, zorg je ervoor dat de kennis nog beter wordt opgeslagen. Je hersens maken nu namelijk nieuwe paadjes aan waardoor de kennis nog beter ingesleten wordt.

Je mag hier niets kopiëren. Jammer he?