book 4126483 640

9 tips om wiskunde te leren

4 minuten lezen

Wiskunde is een beetje een apart vak. Je kunt er eigenlijk niet zoveel voor leren. Het is geen vak met veel feiten zoals aardrijkskunde of biologie. Het is ook geen vak waar je rijtjes voor moet leren. Wiskunde is eigenlijk veel meer een vaardigheid dan een leervak. Je moet het vooral veel doen! Je kunt het wel een beetje vergelijken met het spelen van een instrument. Je moet er eerst wel wat voor leren (snappen hoe het instrument en de muziek in elkaar zit), maar je moet er vooral heel veel voor oefenen.

De volgende tips helpen je bij het beter worden in wiskunde:

1 Let goed op tijdens de les. Dat klinkt een beetje voor de hand liggend, maar het is bij wiskunde van nog groter belang dan bij andere vakken. Tijdens de instructie wordt je uitgelegd wat je moet gaan doen tijdens het werken op school en thuis. Als je de instructie niet snapt, moet je dat meteen aangeven. De leraar kan het dan nog een keer op een andere manier uitleggen. Net zolang totdat je het snapt.
Vraag je tijdens de instructie steeds af of je het snapt!

2 Als je tijdens de les alleen of in groepjes aan het werk moet, doe dan precies wat er in de instructie is gezegd. Doe actief mee en vraag je steeds weer af of je snapt wat je aan het doen bent. Je moet je huiswerk thuis zelf maken en dan is het wel handig als je het snapt. Stel vragen aan je klasgenoten en aan de leraar.

learn 1996845 640

3 Plan drie keer in de week 20 minuten om wiskundehuiswerk te maken. Ook al heb je niet zoveel huiswerk opgekregen, je moet wiskunde drie keer in de week doen. Desnoods herhaal je een opgave. Doe wiskunde om de dag. Als er steeds een dag rust tussen zit, train je je hersens om de informatie steeds uit het langetermijngeheugen op te halen. Lees ook stap 3 over plannen.

4 Om goed te begrijpen wat je moet doen is het belangrijk dat je de opdracht goed leest. Er wordt in de opdracht vaak al veel informatie gegeven over wat je moet doen. Dus eerst lezen! Daarna starten.

school 2353406 640 1

5 Schrijf alles op wat je doet en werk netjes. Bij wiskunde gaat het niet over het antwoord. Het gaat over wat je doet. Schrijf dus elke stap uitvoerig op. Sla geen stappen over. Slordig schrijven leidt bij wiskunde snel tot fouten. Dus neem de tijd. Liever 3/4 netjes en goed gedaan dan alles afgeraffeld.

6 Kijk je werk na! Bekijk of je antwoorden goed zijn, maar vooral of je het op de goede manier hebt gedaan. Als je de opgave op de goede manier hebt uitgeschreven, maar ergens een telfout hebt gemaakt, dan weet je dat je het snapt. Heb je veel fouten gemaakt? Kijk dan waar het fout gaat. Kun je hier zelf iets van leren? Zo nee, ga dan naar de leraar en vraag om hulp.

girl 3718530 1

7 Sla nooit een opgave over, omdat je denkt dat je die niet snapt. Begin eraan en zie hoever je komt. Misschien valt het mee en lukt het je wel. Als het niet lukt, ga er dan mee naar je leraar. Die ziet nu precies hoever je gekomen bent en kan je goed verder helpen.

Je kunt op internet veel instructievideo’s vinden voor wiskunde. Bijvoorbeeld op wiskundeacademie.nl. Het is soms heel verhelderend om de uitleg eens van iemand anders te horen.

8 Denk aan de ABCDE regel:
Staan alle Berekeningen in je antwoord. Heb je een Conclusie geschreven en heb je de goede Decimalen afgerond en de juiste Eenheid erbij gezet?

A – Alle
B – Berekeningen
C – Conclusie
D – Decimalen
E – Eenheid

9 Zorg dat je je spullen in orde hebt.
Wanneer je wiskunde gaat doen heb je altijd de volgende spullen onder handbereik:

– Schrift en boek
– Pen en potlood
– Geodriehoek
– Rekenmachine
Als je hier nog naar moet zoeken, terwijl je al begonnen was, gaat er een hoop tijd en energie verloren.

Martijn de Winter handtekening.jpg

bronnen:
www.ting.nl/huiswerkcoaching/leren-leren/hoe-leer-…
investereninleren.nl/wiskunde/
www.wiskundeleraar.nl/page3.asp?nummer=7105

Je mag hier niets kopiëren. Jammer he?